Campaigners welcome bill to clean up Wales’s dangerous air

Healthy Air Cymru welcomes the Environment (Air Quality and Soundscapes) (Wales) Bill that is being introduced to the Senedd. For the coalition of organisations and charities, which has long been campaigning for this bill, and the wider community affected by toxic air, this is the news they have been waiting for – a new law to make sure the air …

Mai pobl ar yr incwm isaf sy’n anadlu’r aer mwyaf llygredig

Dengys gwaith ymchwil newydd gan Gyfeillion y Ddaear, a ryddhawyd gan Awyr Iach Cymru ar y Diwrnod Aer Glân, mai pobl ar yr incwm isaf yng Nghymru yw’r rhai sy’n anadlu’r aer mwyaf llygredig. Daeth dros 30 o Aelodau’r Senedd o bob plaid wleidyddol i ddigwyddiad yn y Senedd ddydd Mawrth (14 Mehefin) i adnewyddu galwadau i gyflwyno deddfwriaeth aer …

Papur gwyn Bil Aer Glân (Cymru) – ein hymateb

Heddiw (13 Chwefror 2021) lansiodd Llywodraeth Cymru ei phapur gwyn aer glân yn nodi cynlluniau ar gyfer Deddf Aer Glân i Gymru. Wrth ymateb i’r newyddion, dywedodd Joseph Carter, Cadeirydd Air Cymru a Phennaeth Asthma UK a Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint Cymru: Joseph Carter, Chair of Healthy Air Cymru, said:  “Mae’r Papur Gwyn hwn yn gam enfawr ymlaen yn ein …

Papur gwyn Bil Aer Glân (Cymru) – ein hymateb

Heddiw (13 Chwefror 2021) lansiodd Llywodraeth Cymru ei phapur gwyn aer glân yn nodi cynlluniau ar gyfer Deddf Aer Glân i Gymru. Wrth ymateb i’r newyddion, dywedodd Joseph Carter, Cadeirydd Air Cymru a Phennaeth Asthma UK a Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint Cymru:   “Rydym yn falch bod y papur yn cynnwys mesurau i; gynyddu’r broses o fonitro ac asesu lefelau …

YMATEB AWYR IACH CYMRU I’R CYNLLUN AER GLÂN

Mae Awyr Iach Cymru wedi croesawu Cynllun Aer Glân i Gymru Llywodraeth Cymru, a gafodd ei gyhoeddi heddiw (dydd Iau 6 Awst). The coalition of health and environmental organisations called the plan ‘a huge step forward’ but urged the Welsh Government to do more for local communities to ensure they have the help they need. “Mae’r Cynllun Aer Glân i Gymru yn …

MAE AWYR IACH CYMRU YN AMLINELLU EU GWELEDIGAETH AR GYFER ADFERIAD GWYRDD WEDI COVID-19

Rhyddhaodd Awyr Iach Cymru ei ddatganiad heddiw (dydd Iau, Mehefin 4ydd), yn amlinellu eu nodau a’u gweledigaeth ar gyfer Cymru ôl–Covid-19. Mae Awyr Iach Cymru yn gynghrair o sefydliadau a mudiadau o wahanol sectorau sy’n ymgyrchu dros ansawdd aer gwell yng Nghymru. Nod y datganiad heddiw yw nodi sut y gallwn ddefnyddio’r cyfleoedd a gyflwynir gan Covid-19 i ail-lunio ein cymdeithas …

DATGANIAD AWYR IACH CYMRU AR BAPUR GWYN TRAFNIDIAETH CYNGOR CAERDYDD

Datganiad Awyr Iach Cymru ar Bapur Gwyn Trafnidiaeth Cyngor Caerdydd Mewn ymateb i Bapur Gwyn Trafnidiaeth Cyngor Caerdydd a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd Haf Elgar, Is-gadeirydd Awyr Iach Cymru; “Mae’n galonogol gweld tâl defnyddwyr ffyrdd yn cael ei gynnig yn y papur gwyn trafnidiaeth gan Gyngor Caerdydd heddiw. Roeddem yn teimlo bod hon yn elfen allweddol a oedd ar goll o’r …