Ymgyrchwyr yn croesawu bil i lanhau aer peryglus Cymru

Mae Awyr Iach Cymru yn croesawu Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) a gyflwynir gerbron y Senedd heddiw. I’r glymblaid o sefydliadau ac elusennau sydd wedi bod yn ymgyrchu am y bil hwn ers tro byd, a’r gymuned ehangach sydd wedi’i heffeithio gan aer gwenwynig, mae hir ymaros wedi bod am y newyddion hwn – am ddeddf newydd …

Campaigners welcome bill to clean up Wales’s dangerous air

Healthy Air Cymru welcomes the Environment (Air Quality and Soundscapes) (Wales) Bill that is being introduced to the Senedd. For the coalition of organisations and charities, which has long been campaigning for this bill, and the wider community affected by toxic air, this is the news they have been waiting for – a new law to make sure the air …