MANIFFESTO AWYR IACH CYMRU 2021

Rydym yn gofyn am un peth. Cyflwyno Deddf Aer Glân i Gymru o fewn 100 diwrnod. Ein pum blaenoriaeth 1.Cyflwyno Deddf Aer Glân newydd i Gymru sy’n ymrwymo i fynd i’r afael â llygredd aer fel rheidrwydd iechyd cyhoeddus. Deddf newydd, fydd yn diogelu ein ‘hawl i anadlu’ drwy ymgorffori canllawiau ansawdd aer Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), gyda’r gofyniad …

Papur gwyn Bil Aer Glân (Cymru) – ein hymateb

Heddiw (13 Chwefror 2021) lansiodd Llywodraeth Cymru ei phapur gwyn aer glân yn nodi cynlluniau ar gyfer Deddf Aer Glân i Gymru. Wrth ymateb i’r newyddion, dywedodd Joseph Carter, Cadeirydd Air Cymru a Phennaeth Asthma UK a Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint Cymru:   “Rydym yn falch bod y papur yn cynnwys mesurau i; gynyddu’r broses o fonitro ac asesu lefelau …