YMGYRCHU DROS AER GLÂN YNG NGHYMRU

Mae llygredd aer yng Nghymru yn ddrwg i’n hiechyd ac yn achosi i filoedd o bobl farw cyn eu hamser pob blwyddyn. Mae lefelau anghyfreithlon o lygredd yn yr aer rydym ni’n ei anadlu ar y ffordd i’r gwaith, i’r ysgol, ac yn ein cymunedau ledled Cymru.

Rydym yn gofyn i Lywodraeth Cymru weithredu, ar unwaith, i roi sylw i lygredd aer.

i weld maniffesto 2021 CLICIWCH YMAO
Image
Y NEWYDDION DIWEDDARAF
Load More
AELODAU GRŴP AWYR IACH CYMRU

Mae amryw o sefydliadau partner yng Nghymru wrthi’n gweithio i wella ansawdd yr aer y mae pawb ohonom yn ei anadlu.

Dilynwch y cysylltiadau i gael gwybod rhagor am eu gwaith ar ansawdd aer.

Os ydych chi’n cynrychioli sefydliad sy’n dymuno bod yn rhan o Grŵp Awyr Iach Cymru, coffwch gysylltu