Mae dros 30 o sefydliadau yn ysgrifennu at y Senedd i fynnu Bil Amgylchedd cryfach

Mae Asthma + Lung UK, Cyfeillion y Ddaear Cymru a’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant ymhlith 36 o lofnodwyr sy’n galw ar i aelodau’r Senedd bleidleisio dros gryfhau deddfwriaeth awyr iach ddydd Mawrth 21 Tachwedd, pan gaiff diwygiadau i Fil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) eu trafod. Yn ôl ymgyrchwyr aer glân, nid yw’r ddeddfwriaeth yn mynd …

Ysgolion cynradd llygredig Cymru yn gweithredu ar Ddiwrnod Aer Glân

Ni ddylai ble rydych chi’n byw yng Nghymru benderfynu pa mor dda rydych chi’n anadlu, yn enwedig yn yr ysgol, lle y dylech chi deimlo’n ddiogel. I nodi Diwrnod Aer Glân, mae ysgolion cynradd ledled Cymru, rhai mewn ardaloedd llygredig iawn, wedi ymuno ag Awyr Iach Cymru, clymblaid o sefydliadau ac elusennau i alw am aer glanach. Mae ysgolion sy’n …

Wales’s polluted primary schools take action on Clean Air Day

Where you live in Wales shouldn’t determine how well you breathe, especially at school, a place you should feel safe. To mark Clean Air Day, primary schools across Wales, some in highly polluted areas, have joined forces with Healthy Air Cymru, a coalition of organisations and charities to call for cleaner air. Schools taking part in the ‘I want Clean …

Ymgyrchwyr yn croesawu bil i lanhau aer peryglus Cymru

Mae Awyr Iach Cymru yn croesawu Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) a gyflwynir gerbron y Senedd heddiw. I’r glymblaid o sefydliadau ac elusennau sydd wedi bod yn ymgyrchu am y bil hwn ers tro byd, a’r gymuned ehangach sydd wedi’i heffeithio gan aer gwenwynig, mae hir ymaros wedi bod am y newyddion hwn – am ddeddf newydd …

Campaigners welcome bill to clean up Wales’s dangerous air

Healthy Air Cymru welcomes the Environment (Air Quality and Soundscapes) (Wales) Bill that is being introduced to the Senedd. For the coalition of organisations and charities, which has long been campaigning for this bill, and the wider community affected by toxic air, this is the news they have been waiting for – a new law to make sure the air …

Mai pobl ar yr incwm isaf sy’n anadlu’r aer mwyaf llygredig

Dengys gwaith ymchwil newydd gan Gyfeillion y Ddaear, a ryddhawyd gan Awyr Iach Cymru ar y Diwrnod Aer Glân, mai pobl ar yr incwm isaf yng Nghymru yw’r rhai sy’n anadlu’r aer mwyaf llygredig. Daeth dros 30 o Aelodau’r Senedd o bob plaid wleidyddol i ddigwyddiad yn y Senedd ddydd Mawrth (14 Mehefin) i adnewyddu galwadau i gyflwyno deddfwriaeth aer …