30 Aelod o’r Senedd yn adnewyddu galwadau am Deddf Aer Glân

Ddydd Mawrth 14 Mehefin 2022 daeth dros 30 o Aelodau’r Senedd draw i weld aelodau Aer Iach Cymru ar risiau’r Senedd i adnewyddu galwadau am Ddeddf Aer Glân i Gymru cyn y Diwrnod Aer Glân.

Jane Hutt AS
Jeremy Miles AS
Rhun ap Iorwerth AS
Russell George AS
Sarah Murphy AS
Vikki Howells AS
John Griffiths AS
Mabon ap Gwynfor AS
Peredur Owen Gruffudd AS
Julie Morgan AS
Mark Drakeford AS
Rhys ab Owen AS
Peter Fox MS
Sioned Williams AS
Mike Hedges AS
Luke Fletcher AS
Llyr Gruffudd AS
Jack Sargeant AS
Heledd Fychan AS
Laura Anne Jones AS
Andrew RT Davies AS
Delyth Jewell AS
Huw Irranca-Davies AS
Mark Isherwood AS
David Rees AS
Cefin Campbell AS
Dawn Bowden AS
James Evans AS
Paul Davies AS
Tom Giffard AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *