Mae dros 30 o sefydliadau yn ysgrifennu at y Senedd i fynnu Bil Amgylchedd cryfach

Mae Asthma + Lung UK, Cyfeillion y Ddaear Cymru a’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant ymhlith 36 o lofnodwyr sy’n galw ar i aelodau’r Senedd bleidleisio dros gryfhau deddfwriaeth awyr iach ddydd Mawrth 21 Tachwedd, pan gaiff diwygiadau i Fil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) eu trafod. Yn ôl ymgyrchwyr aer glân, nid yw’r ddeddfwriaeth yn mynd …