MANIFFESTO AWYR IACH CYMRU 2021

Rydym yn gofyn am un peth. Cyflwyno Deddf Aer Glân i Gymru o fewn 100 diwrnod. Ein pum blaenoriaeth 1.Cyflwyno Deddf Aer Glân newydd i Gymru sy’n ymrwymo i fynd i’r afael â llygredd aer fel rheidrwydd iechyd cyhoeddus. Deddf newydd, fydd yn diogelu ein ‘hawl i anadlu’ drwy ymgorffori canllawiau ansawdd aer Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), gyda’r gofyniad …