Ysgolion cynradd llygredig Cymru yn gweithredu ar Ddiwrnod Aer Glân

Ni ddylai ble rydych chi’n byw yng Nghymru benderfynu pa mor dda rydych chi’n anadlu, yn enwedig yn yr ysgol, lle y dylech chi deimlo’n ddiogel. I nodi Diwrnod Aer Glân, mae ysgolion cynradd ledled Cymru, rhai mewn ardaloedd llygredig iawn, wedi ymuno ag Awyr Iach Cymru, clymblaid o sefydliadau ac elusennau i alw am aer glanach. Mae ysgolion sy’n …

Wales’s polluted primary schools take action on Clean Air Day

Where you live in Wales shouldn’t determine how well you breathe, especially at school, a place you should feel safe. To mark Clean Air Day, primary schools across Wales, some in highly polluted areas, have joined forces with Healthy Air Cymru, a coalition of organisations and charities to call for cleaner air. Schools taking part in the ‘I want Clean …