DATGANIAD AWYR IACH CYMRU AR BAPUR GWYN TRAFNIDIAETH CYNGOR CAERDYDD

Datganiad Awyr Iach Cymru ar Bapur Gwyn Trafnidiaeth Cyngor Caerdydd Mewn ymateb i Bapur Gwyn Trafnidiaeth Cyngor Caerdydd a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd Haf Elgar, Is-gadeirydd Awyr Iach Cymru; “Mae’n galonogol gweld tâl defnyddwyr ffyrdd yn cael ei gynnig yn y papur gwyn trafnidiaeth gan Gyngor Caerdydd heddiw. Roeddem yn teimlo bod hon yn elfen allweddol a oedd ar goll o’r …