Papur gwyn Bil Aer Glân (Cymru) – ein hymateb

Heddiw (13 Chwefror 2021) lansiodd Llywodraeth Cymru ei phapur gwyn aer glân yn nodi cynlluniau ar gyfer Deddf Aer Glân i Gymru. Wrth ymateb i’r newyddion, dywedodd Joseph Carter, Cadeirydd Air Cymru a Phennaeth Asthma UK a Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint Cymru: Joseph Carter, Chair of Healthy Air Cymru, said:  “Mae’r Papur Gwyn hwn yn gam enfawr ymlaen yn ein …

MANIFFESTO AWYR IACH CYMRU 2021

Rydym yn gofyn am un peth. Cyflwyno Deddf Aer Glân i Gymru o fewn 100 diwrnod. Ein pum blaenoriaeth 1.Cyflwyno Deddf Aer Glân newydd i Gymru sy’n ymrwymo i fynd i’r afael â llygredd aer fel rheidrwydd iechyd cyhoeddus. Deddf newydd, fydd yn diogelu ein ‘hawl i anadlu’ drwy ymgorffori canllawiau ansawdd aer Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), gyda’r gofyniad …

Papur gwyn Bil Aer Glân (Cymru) – ein hymateb

Heddiw (13 Chwefror 2021) lansiodd Llywodraeth Cymru ei phapur gwyn aer glân yn nodi cynlluniau ar gyfer Deddf Aer Glân i Gymru. Wrth ymateb i’r newyddion, dywedodd Joseph Carter, Cadeirydd Air Cymru a Phennaeth Asthma UK a Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint Cymru:   “Rydym yn falch bod y papur yn cynnwys mesurau i; gynyddu’r broses o fonitro ac asesu lefelau …

YMATEB AWYR IACH CYMRU I’R CYNLLUN AER GLÂN

Mae Awyr Iach Cymru wedi croesawu Cynllun Aer Glân i Gymru Llywodraeth Cymru, a gafodd ei gyhoeddi heddiw (dydd Iau 6 Awst). The coalition of health and environmental organisations called the plan ‘a huge step forward’ but urged the Welsh Government to do more for local communities to ensure they have the help they need. “Mae’r Cynllun Aer Glân i Gymru yn …

MAE AWYR IACH CYMRU YN AMLINELLU EU GWELEDIGAETH AR GYFER ADFERIAD GWYRDD WEDI COVID-19

Rhyddhaodd Awyr Iach Cymru ei ddatganiad heddiw (dydd Iau, Mehefin 4ydd), yn amlinellu eu nodau a’u gweledigaeth ar gyfer Cymru ôl–Covid-19. Mae Awyr Iach Cymru yn gynghrair o sefydliadau a mudiadau o wahanol sectorau sy’n ymgyrchu dros ansawdd aer gwell yng Nghymru. Nod y datganiad heddiw yw nodi sut y gallwn ddefnyddio’r cyfleoedd a gyflwynir gan Covid-19 i ail-lunio ein cymdeithas …

DATGANIAD AWYR IACH CYMRU AR BAPUR GWYN TRAFNIDIAETH CYNGOR CAERDYDD

Datganiad Awyr Iach Cymru ar Bapur Gwyn Trafnidiaeth Cyngor Caerdydd Mewn ymateb i Bapur Gwyn Trafnidiaeth Cyngor Caerdydd a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd Haf Elgar, Is-gadeirydd Awyr Iach Cymru; “Mae’n galonogol gweld tâl defnyddwyr ffyrdd yn cael ei gynnig yn y papur gwyn trafnidiaeth gan Gyngor Caerdydd heddiw. Roeddem yn teimlo bod hon yn elfen allweddol a oedd ar goll o’r …